Statut

Cu ce se ocupă organizația noastră?

Dispoziții generale

 

 Asociatia pentru Combaterea Discriminării si Respectarii Drepturilor Profesioniștilor din Domeniul Media - îşi propune drept scop promovarea şi apărarea, prin orice mijloace legale, a drepturilor şi libertăţilor profesioniştilor din domeniul media, precum şi combaterea oricăror forme de discriminare sau tratament advers, din orice motive. 

Teritoriul de activitate a organizației, sediul și filialele organizației

 

 Asociatia isi desfasoara activitatea, de regula, pe intreg teritoriul Romaniei, putand insa organiza activitati specifice si pe teritoriul oricaror altor state in colaborare cu alte asociatii si entitati.

Scopurile și activitățile organizației

 

Asociatia pentru Combaterea Discriminării si Respectarii Drepturilor Profesioniștilor din Domeniul Media - îşi propune drept scop promovarea şi apărarea, prin orice mijloace legale, a drepturilor şi libertăţilor profesioniştilor din domeniul media, precum şi combaterea oricăror forme de discriminare sau tratament advers, din orice motive. Totodată, asociaţia îşi propune să asigure o bună comunicare intre profesionişti şi factorii de decizie, precum şi să susţină adoptarea unor reglementări în beneficiul membrilor săi.

Administrația organizației

 

Consiliul director, este organul de administrare si executie al Asociatiei, ce asigura punerea in executare a dispozitiilor legale si a tuturor hotararilor Adunarii generale A.C.D.R.D.P.D.M., potrivit competentelor, modului de convocare, desfasurare a sedintelor si luare a deciziilor stabilite prin dispozitiile legale, prezentul statut, hotararile Adunarii generale si regulamentele interne.

 

Capitalul și veniturile organizației

 

Pe langa patrimoniul initial, Asociatia poate avea si urmatoarele resurse patrimoniale: taxe de inscriere; cotizatii anuale ale membrilor; venituri realizate din activitati economice directe (taxele percepute pentru serviciile de reprezentare a membrilor, taxele pentru organizarea evenimentelor etc.); donatii, sponsorizari sau legate; dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale; dividende ale societatilor comerciale infiintate de Asociatie; alte venituri prevazute de lege.

Dispoziții finale

 

Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei avand drept competente, mod de convocare, desfasurare si luare a hotararilor, cele stabilite prin dispozitiile legale si prezentul statut. Adunarea generala este formata NUMAI din membrii fondatori si membrii titulari ai Asociatiei, intrucat doar acestia pot alege si pot fi alesi in cadrul adunarilor generale, fiind insa permisa si participarea membrilor simpatizanti si a membrilor de onoare la intruniri, cu observarea clauzelor de la art. 7 alin.13-16 din Statut.

Statutul Organizației

Asociația pentru Combaterea Discriminării si Respectarii Drepturilor Profesioniștilor din Domeniul Media

DESCARCĂ STATUTUL

Asociația pentru Combaterea Discriminării si Respectarii Drepturilor Profesioniștilor din Domeniul Media

OTP Bank România

Nr. Cont RON: RO10OTPV111001547250RO01

Nr. Cont EURO: RO64OTPV111001547250EU01

DONEAZĂ